ALESHINLOYE HAILS ADEBAYO ADELABU ‘S NOMINATION AS MINISTER